eRESTAURANT NFC

A oes angen mwy o wybodaeth?

  Trinque Fougasse O'Nord
  1581 route de Mende
  O'Nord= / O'Sud=148, rue de Galata (Bassin Jacques Coeur)
  34000   Montpellier

  Ffôn.   04 99 23 27 00

 

  E-bost:   contact@trinquefougasse.com

  Gwefan:   www.trinquefougasse.com

  taliad:
           

  Rhwydweithiau cymdeithasol:
     

Mae'r fwydlen draddodiadol

Mae'r ardd

Y môr

y cigydd

bwdinau cartref 7 €

Mae'r platiau i gyd mewn un pryd

Mae Arbenigedd Trinque Fougasse. Byrddau "I gyd yn un" sy'n amrywio o blasyn i phwdinau. Mae'r "Planche du Midi" a Bwrdd Vegetarian newid bob wythnos!

Fformiwla "Ave les doigts"

Gyda bysedd Classique € 27 (fesul person)

plât Chychwynnol

plât ddysgl poeth

plât pwdin

Tapas i'r uned

Detholiad o gynnyrch i flasu fel y dymunwch

Mae'r platiau i'w rhannu

Aperitif Tapas € 24

Y Môr € 25

Mae'r garreg Oteiza amgylch y mochyn € 18

3 ham € 26

Mae'r Iberia € 26

Flas: Cochonnailles a Chaws € 25

Mae'r Butcher € 33

Hwyaden € 25

caws € 22

Gourmands € 21

Daw'r fuwch newydd!

Dewisodd ein cigydd enw bwystfil "Cig Eidion o Drailles" yn ôl ei bwysau a'i pesgi. Gallwch flasu holl ddarnau o gig eidion. Ond pan mae'n drosodd ... mae'n drosodd! Cofiwch archebu eich darnau

Mae'r animeiddiadau O'Nord

animeiddio cerddorol O'Nord

Animeiddio gwmpas O'Nord gwin

Mae'r animeiddiadau O'Sud

animeiddio cerddorol O'Sud

Animeiddio gwmpas O'Sud gwin

Salad Pysgotwr (gwyrdd cymysg, tomatos, calamari, caprys, nionod, olifau du, tatws)

(Salade du pêcheur (mesclun, tomates, calamars, câpres, oignons, olives noires, pommes de terre))

Price : 14.00 €

Salad Cesar (salad, tomatos, cyw iâr, parmesan, saws angori)

(Salade César (mesclun, tomates, poulet, parmesan, sauce anchoyée))

Price : 14.00 €

salad Eidaleg (mesclun, tomato, ffeta, mozzarella, ham Aldudes)

(Salade Italienne (Mesclun, tomate, féta, mozzarella, jambon cru des Aldudes))

Price : 14.00 €

 

Salad Bwyd Môr

(Salade Océane)

Price : 14.00 €

  Salde, tomatos, berdys, eog mwg, pîn-afal
  (alergenau: Cnau daear, llaeth)

Salad llysiau

(Salade Végétale)

Price : 14.00 €

  Salad, tomatos ffres, zucchini piclo, calon marinadu o artisiog, cwinoa

Squid wedi'i grilio

(Seiche à la plancha)

Price : 19.00 €

Ffiled Saint-Pierre Gwyllt

(Filet de Saint-Pierre sauvage)

Price : 22.00 €

banka

(Banka)

Price : 18.00 €

  mwg banka brithyll, salad gwyrdd cymysg gyda finegrét sitrws, dostio bara gyda menyn Basg.

Stecen Cig Eidion Aveyron

(Pavé de bœuf de l’Aveyron)

Price : 20.00 €

tartar eidion Aveyron

(Tartare de bœuf de l’Aveyron)

Price : 18.00 €

Tartar (glas)

(Tartare Aller-Retour bleu)

Price : 19.00 €

fron hwyaden

(Magret de canard)

Price : 24.00 €

mochyn sugno Basg

(cochon de lait Basque)

Price : 29.00 €

Veal Entrecôte

(Entrecôte de Veau)

Price : 25.00 €

 

lwyn cig eidion

(Faux-Filet)

Price : 25.00 €

 

Plât y Butcher (i'w rannu)

(Planche du Boucher (à partager))

Price : 30.00 €

  tataki Cig Eidion, Carpaccio cig eidion gyda olew cnau cyll, sgiwerau o hwyaden yn plancha la, cig eidion Aubrac, a sglodion Ffrengig a padron

Gourmet coffi Trinquefougasse

(Café gourmand de Trinquefougasse)

 

cacen cartref gyda oren, olew olewydd a saffrwm

(Gâteau maison à l’orange, à l’huile d’olive et au safran)

 

Gwnaeth Tiramisu Trinque Fougasse Way (fel Coffi Gwyddelig)

(Tiramisu façon Trinque Fougasse (Irish Coffee))

brûlée Crème Cartref

(Crème brûlée maison)

 

Salad ffrwythau ffres

(Salade de fruits frais)

 

Cacen mafon Cartref

(Framboisier Maison)

cacen Basg gyda hufen a weithgynhyrchir gan Thierry Bamas (Gweithiwr Gorau Ffrainc))

(Gâteau Basque à la crème fabriqué par Thierry Bamas (M.O.F))

 

Royal Chocolate Entremet gan Gérard Cabiron, MOF

(Entremet royal au Chocolat par Gérard Cabiron, M.O.F)

 

Pwdin yr wythnos: gratin ffrwythau coch gydag almonau.

(Dessert de la semaine : Gratin de fruits rouges aux amandes.)

Y Bwrdd Cinio (S25)

(La Planche du Midi (S25))

  Melon o Mauguio gyda stêc ham / eog amrwd gyda brocoli a chilli wedi'i stemio, pupur a saws garlleg / gratin o ffrwythau coch gydag almonau.

Mae'r Trinque Fougasse € 25 (€ 22 am hanner dydd)

(La Trinque Fougasse 25€ (22€ à midi))

  Brownio brandade penfras, môr-gyllyll wedi'i grilio, cig eidion stêc tartar * a grilio fron hwyaden gan y De-orllewin Ffrainc, sglodion Ffrangeg cartref a salad mesclun, Pelardon (goatchease) oddi wrth y Pic Saint Loup, cacen oren a wneir gydag olew a saffrwm olewydd (* y tartar gellir cael ei ddisodli gan ham amrwd)

Y Plât Llysieuol (S26) 22 € (19 € am hanner dydd)

(La Planche Végétarienne (S26) 22€ (19€ à midi))

 
  Salad melon, feta a mintys / Brocoli gratin gyda garlleg confit / Caws / Gratin o ffrwythau coch gydag almonau.

y Bambino

(La Bambino)

Price : 10.00 €

 
  tomatos ceirios gyda mayonnaise, selsig, Stecen Ground mini, sglodion Ffrangeg a Phwdin y wythnos

Mae Bwrdd y Basg 32 € (29 € am hanner dydd)

(La Planche Basque 32€ (29€ à midi))

  Chorizo, Selsig, Ham Aldudes, Guindillas, Piglet Kintoa, bol porc, tatws wedi'u ffrio a piperade, goatcheese, jam ceirios du, cacen Basg

3 blatiau sy'n llwyddo

(3 planches qui se succèdent)

Wedi'i weini yn unig ar gyfer y bwrdd cyfan

(Formule servie uniquement à toute la table)

Fougasse, tapenade, brandade, llysiau Chewable, sgwid friwsion bara

(Fougasse, tapenade, brandade, légumes à croquer, encornets panés)

Eidion Cwrdd Ball a chynhyrchion porc: chorizo, ham o Aldudes, jam winwns

(Haché de boeuf et cochonnaille : Chorizo, jambon des Aldudes, confiture d’oignons)

 

Grilio Squid, y fron hwyaden

(Seiche à la Plancha, magret de canard du sud-ouest)

Brithiau ffrengig cartref,

(Frites maison, )

Pélardon, cacen oren cartref

(Pélardon, gâteau maison à l’orange)

Gogwydd siocled a salad ffrwythau

(Ganache au chocolat et Salade de fruits)

chorizo

(Chorizo)

Price : 4.00 €

  (alergenau: mwstard, sulfite)

selsig

(Saucisson)

Price : 4.00 €

hwyaden selsig

(Saucisson de canard)

Price : 4.00 €

Iesu

(Jésus)

Price : 4.00 €

selsig sych

(Saucisse sèche)

Price : 4.00 €

 

caws defaid lyfr Basgeg

(Tome brebis basque)

Price : 4.00 €

Tome caws gafr Basg

(Tome Chèvre basque)

Price : 4.00 €

Aldudes ham

(Jambon Aldudes)

Price : 5.00 €

 

Kintoa Ham

(Jambon Kintoa)

Price : 7.00 €

 

fron Hwyaden stwffio gyda foie gras

(Magret fourré au foie gras)

Price : 9.00 €

Bara gwastad olewydd

(Fougasse aux olives)

Price : 5.00 €

Peppers Marinated

(Poivrons marinés)

Price : 4.00 €

Brandade gratin

(Brandade gratinée)

Price : 4.00 €

Tapenade ac crudités

(Tapenade et crudités)

Price : 5.00 €

sglodion ffres a mayo cartref

(Frites fraiches & mayo maison)

Price : 4.00 €

Pupurau Padrone gyda halen môr

(Poivrons de padrone à la fleur de sel)

Price : 4.00 €

Pennaeth mynach

(Tête de moine)

Price : 5.00 €

Pélardon o Mas de Courme

(Pélardon du Mas de Courme)

Price : 6.00 €

Roquefort

(Roquefort)

Price : 6.00 €

sgwid mewn briwsion bara

(Encornets panés)

Price : 4.00 €

fritters Penfras (x 4)

(Accras de morue (x 4))

Price : 6.00 €

Cregyn gleision (Seland Newydd) mewn persilade (x 8)

(Moules (Nouvelle Zélande) en persillade (x 8))

Price : 10.00 €

Gambas wedi'u rhostio "à la plancha" (* 6)

(Gambas à la plancha (*6))

Price : 11.00 €

mwg banka brithyll

(Truite de Banka fumé)

Price : 9.00 €

Sglefrynnau o fron yr hwyaid

(Brochettes de magret de canard)

Price : 9.00 €

Tataki Eidion

(Tataki de Boeuf)

Price : 7.00 €

ffioedd foie gras Cartref

(Foie gras frais maison)

Price : 11.00 €

 

Mynediad yr wythnos (gweler Cinio Cinio)

(Entrée de la semaine (voir Planche Midi))

Price : 5.00 €

Peli Cig Eidion (5c)

(Boulettes de Boeuf (5p))

Price : 9.00 €

Fougasse gyda sgrapiau porc

(Fougasse aux grattons de porc)

Price : 5.00 €

 

Tapenade, brandade, Fougasse, cregyn gleision wedi eu grilio, sgwid bara, badiau cig eidion sbeislyd, Aldudes ham

(Tapenade, Brandade gratinée, Fougasse, moules à la plancha, encornets panés, Hâché de bœuf épicé, jambon cru des Aldudes)

 

Corgimychiaid Grilled, cregyn gleision Seland Newydd mewn persli, sgwid grilles, sgwid wedi'u marinogi yn y ffordd Provençal, ymluswyr cod, padron gyda halen môr

(Gambas à la plancha, moules de Nouvelle Zélande en persillade, encornets à la planche, encornets marinés à la provençale, accras de morue, padron à la fleur de sel)

Chorizo, ham Aldudes, Iesu, selsig sych, selsig, pate sbeislyd gyda Espelette pupur, winwns jam, ceirios a guindillas sur

(Chorizo, jambon des Aldudes, Jésus, saucisse sèche, saucisson, pâté piquant au piment d’espelette, confiture d'oignons, cerises au vinaigre et guindillas)

 

Aldudes ham, Ham Kintoa, Pata Negra, tomate Tremio con

(Jambon des Aldudes, Jambon du Kintoa, Pata Négra, Pan con tomate)

Price : 26.00 €

 

Lomo Bellota, Bellota ham, chorizo, tomato con Pan a Manchego

(Lomo Bellota, jambon Bellota, chorizo, Pan con tomate et manchego)

 

Aldudes ham, ham Kintoa, selsig sych, jam winwns, Pélardon, caws gafr Tome, defaid Tome Basg, jam ceirios du

(Jambon des Aldudes, jambon du Kintoa, saucisse sèche, confiture d’oignons, Pélardon, Tome de chèvre, Tome de brebis basque, confiture de cerise noire)

 

Tataki o gig eidion, Pelenni cig eidion sbeislyd, sgiwerau o hwyaden, cig eidion Aubrac sleisio, tatws wedi'u ffrio, Padron

(Tataki de boeuf, hâché de boeuf épicé, brochette de magret à la planche, émincé de boeuf de l'Aubrac, Pommes sautées, Padron)

 

Rilettes hwyaid, selsig hwyaid, foie gras cartref, briw yr hwy wedi'i stwffio â foie gras, briw yr hwyen wedi'i ysmygu, jam nionyn

(Rillettes de canard, saucisson de canard, foie gras maison, Magret fourré au foie gras, Magret fumé, confiture d’oignons)

 

Pennaeth mynach, Roquefort, defaid Basgeg Tome, caws gafr Tome, Pélardon y Pic Saint Loup, jam ceirios du

(Tête de moine, Roquefort, Tome de brebis Basque, Tome de chèvre, Pélardon du Pic St Loup, confiture de cerises noires)

Cacen gartref gyda saffron oren ac olew olewydd, brulee creme cartref, salad ffrwythau ffres, pwdin yr wythnos

(Gâteau maison à l’orange au safran et à l’huile d’olive, crème brulée maison, salade de fruits frais, dessert de la semaine)

 

asen Prime (1300g) ar gyfer 2, 3

(Côtes de bœuf (1300g) pour 2, 3)

Price : 85.00 €

Ffiled (250g) Tournedos

(Filet (250g) Tournedos)

Price : 27.00 €

Stecen syrlwyn (300g)

(Entrecôte (300g))

Price : 27.00 €

Syrlwyn (300g)

(Faux filet (300g))

Price : 25.00 €

Stecen (220g)

(Pavé (220g))

Price : 20.00 €

Ystlys Stecen (250g)

(Bavette (250g))

Price : 22.00 €

tartar

(Tartare)

Price : 18.00 €

Tartar (glas)

(Tartare aller retour (bleu))

Price : 19.00 €

Burger Trinquefougasse Arbennig

(Burger spécial Trinquefougasse)

Price : 18.00 €

rhannu Eithriadol sawl: y plât cigydd (Rossini ffiled, syrlwyn neu asen stêc, tartar a stêc)

(Exceptionnel à partager à plusieurs : la planche du boucher (filet Rossini, faux-filet ou entrecôte, tartare et pavé))

Price : 89.00 €

Carpaccio cig eidion, pesto ac parmesan

(Carpaccio de boeuf, pistou et parmesan)

Price : 18.00 €

Sglefrynnau gyda pherlysiau Provence

(Brochettes aux herbes de Provence)

Price : 22.00 €

Rhaglen gerddorol yr wythnos ...

(Le programme musical de la semaine...)

  Cerddoriaeth fyw bob nos. Dod o hyd i'r rhaglen ar agenda ein gwefan www.trinquefougasse.com

Byw yn y Bar Gwin!

(Un Vigneron au Bar à Vin !)

  Mae winemakers yn cyflwyno eu gwinoedd yn y bar gwin. Dod o hyd i'r agenda ar www.trinquefougasse.com

Dydd Gwener, 26 Mehefin, 2015 o 19:00

(Vendredi 26 Juin 2015 à partir de 19h00)

  Roger / Domaine d'Anglas

Rhaglen gerddorol yr wythnos ...

(Le programme musical de la semaine...)

  Cerddoriaeth fyw Nos Iau, nos Wener a nos Sadwrn! Dod o hyd i'r rhaglen ar agenda ein gwefan www.trinquefougasse.com

Byw yn y Bar Gwin

(Un Vigneron au Bar à Vin)

  Mae winemakers yn cyflwyno eu gwinoedd yn y bar gwin. Dod o hyd i'r agenda ar www.trinquefougasse.com

Dewislen y dydd

digwyddiad

problem cyfieithu?

Create issue

  Ystyr yr eiconau :
      moch
      Halal
      Kosher
      alcohol
      alergenau
      llysieuol
      figan
      diffibriliwr
      BIO
      cartref
      buwch
      Heb glwten
      ceffyl
      .

  Mae'r wybodaeth a gynhwysir ar y tudalennau gwe o eRESTAURANT NFC yn derbyn unrhyw gwmni Asiantaeth Delenate. Am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda i ymgynghori â'r telerau ac amodau ar ein Gwefan www.e-restaurantnfc.com