eRESTAURANT NFC

A oes angen mwy o wybodaeth?

  Hotel ACCOR MGallery ***** Cures Marines de Trouville
  Boulevard de la Cahotte 14360 Trouville-sur-Mer
  14360   14360 Trouville-sur-Mer

  Ffôn.   +33 2 31 14 26 00

  Restaurant

  E-bost:   h8232@accor.com

  Gwefan:   http://www.accorhotels.com/fr/hotel-8232-cures-marines-trouville-hotel-thalasso-spa-mgallery-collection/index.shtml

  taliad:
               

  Rhwydweithiau cymdeithasol:
 

1912 Bwyty - Cyflwyniad

1912 Bwyty - Cyflwyniad

I ddechrau: Byrbrydau bach blaswyr (sy'n gyffredin i bob fformiwla)

Byrbrydau bach blaswyr (sy'n gyffredin i bob fformiwla)

1912 Bwyty - Bwydlen A la carte, neu, Menu feu - 110 €

Bwydlen tân: Prydau cyntaf

Bwydlen tân: Y prydau

Bwydlen Dân: Ein troli cawsiau aeddfed

Bwydlen tân: Ein pwdinau

1912 Bwyty - Bwydlen ddŵr - 80 €

Bwydlen ddwr: Prydau cyntaf

Bwydlen ddŵr: Y prydau

Bwydlen ddŵr: Pwdinau

1912 Bwyty - Bwydlen Eart - 80 €

Dewislen y Ddaear: Y prydau

Dewislen y Ddaear: Pwdinau

1912 Bwyty - Bwydlen Awyr - 70 €

Bwydlen awyr: Prydau cyntaf

Bwydlen awyr: Prydau

Bwydlen awyr: Pwdinau

1912 Bwyty - 5ed Elfen (-14 oed) - 25 €

5ed Elémént - Prydau cyntaf

5ed elfen - Y prydau

5ed elfen - Pwdinau

1912 Bwyty: Ein hysbryd bwydlenni

1912 Bwyty, ysbryd ein bwydlen tân

1912 Bwyty, ysbryd ein bwydlen ddŵr

1912 Bwyty, ysbryd ein bwydlen ddaear

1912 Bwyty, ysbryd ein bwydlen awyr

1912 Bwyty, ysbryd ein 5ed elfen fwydlen

1912 Bwyty - Cydnabyddiaeth

1912 Bwyty - Cydnabyddiaeth

EPHEMER BRASSERIE

Prydau llofnod

Brenhines y traethau: A la carte neu ar y fwydlen 47 €

Brenhines y traethau: Prydau cyntaf

Brenhines y traethau: Prif gyrsiau

Brenhines y traethau: pwdinau Sebastien Gamot

Pleser ar y rhediad: Prif gyrsiau

Pleser wrth redeg: Salad maint M / L

Pleser wrth fynd - Iododin: darnau 6/9/12 ineodin

Yn 1912, ni fyddwch yn dod o hyd i brydau Llofnod, mae'n rhaid i mi ...

(Au 1912, vous ne trouverez pas de plats Signature, j’ai pour...)

(In 1912, you will not find Signature dishes, I have to ...)

  Yma yn 1912 ni fyddwch yn dod o hyd i brydau Llofnod, fel arfer rwy'n adnewyddu fy ryseitiau bob tymor. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi teithio i sawl rhanbarth a gwlad, gwlad, diwylliant lle roedd y dull coginio yn wahanol lle'r oedd y cynnyrch yn wahanol. Er enghraifft, nid yw cregyn bylchog Toyoura yn Japan yn cynnwys yr un blas na gwead ag y mae Trouville wedi ei bysgota ym mae'r Seine. Yma ym 1912, ni fyddwch yn dod o hyd i gig eidion Kobe na Gamberoni o Genoa ond yn wir oen Normanaidd a langoustines o'r fan hon. "Y cilomedrau, fi yw'r rhai sy'n eu gwneud, nid y cynhyrchion" Dim ond ychydig o gynhyrchion sydd heb gyfatebiaeth yn Normandi sydd wedi agor drws fy nghegin. Galluogodd fy nhaith o ddechrau gastronomaidd i mi ddarganfod ochr arall i'm coginio, perlysiau prin a phupurau…. O flynyddoedd i flynyddoedd, mae fy nghasgliad yn tyfu. Heddiw mae mwy na 80 o rywogaethau o aromatics yn addurno fy nhŷ gwydr ac mae 30 o fathau o goed pupur gwir a ffug yn mynd gyda fy nghynhyrchion bob dydd ... Felly pam pupur? Dyma yw'r cynnyrch sy'n fy nghyffwrdd fwyaf o bell ffordd. Fe wnes i ddarganfod hynny drwy baratoi bwydlen gyda blasau'r gaeaf. Ar yr adeg honno o'r flwyddyn, mae planhigion yn brin. Felly, i gogydd sy'n manteisio ar eu blasau, roedd yn rhaid i mi ddod o hyd i gynnyrch arall. Dyna sut y darganfyddais lawer o rinweddau pupur. Mae'n esblygu yn ôl ei bridd, a'i aeddfedrwydd. Fel y pedwar tymor, mae'n mynd o wyrdd ar gyfer y gwanwyn, coch yn yr haf, oren yn yr hydref i orffen weithiau weithiau du neu wyn fel y gaeaf. Mae hanes o'r fath yn natur ac mae dynolryw yn gwneud fy mhroffesiwn yr un mwyaf diffuant. J. THYRIOT

Pwdin siocled cyfan

(Le croc tout chocolat)

(All-chocolate dessert)

.

(Pour commencer, une dégustation de feuilles à chair…)

(To begin, a tasting of leaves with flesh ...)

   
  Afr bresych / Sesame / aeron Sanctaidd o Chiloe
  (alergenau: wyau, llaeth, hadau sesame)

Blaswr blasus Camembert

(Canapé camembert)

(Camembert savoury appetizer)

 
  (alergenau: Glwten, Cnau daear, llaeth, cnau, sulfite)

Blaswr sawrus mecryll

(Canapé maquereau)

(Mackerel savoury appetizer)

 
  (alergenau: Fishes)

Blaswr blasus o wˆ yn

(Canapé agneau)

(Lamb savoury appetizer)

   
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, cnau, sulfite)

Blaswr sawrus radish

(Canapé radis)

(Radish savoury appetizer)

   
  (alergenau: Glwten, wyau, sulfite)

Bresych bresych blasus

(Amuse bouche choux rave)

(Appetizer cabbage rave)

 
  (alergenau: wyau, llaeth, hadau sesame)

Afr bresych / Sesame / aeron Sanctaidd o Chiloe

(Chou-Rave / Sésame / Baies sacrées de Chiloé)

(Cabbage-Rave / Sesame / Holy berries from Chiloe)

  I ddechrau, blasu dail gyda chnawd ...
  (alergenau: wyau, llaeth, hadau sesame)

Aeron letys Celtuce / Tagete Lemmonii / Sansho

(Laitue Celtuce / Tagete Lemmonii / Baies de Sansho)

(Lettuce Celtuce / Tagete Lemmonii / Sansho berries)

Price : 19.00 €

   
  Y mêr fel carpaccio gyda halen betys Chioggia.
  (alergenau: Glwten, llaeth, sulfite)

Llysiau organig / garlleg Bear / pupur pupur coch Qu Quoc

(Légumes BIO / Ail des ours / Poivre Phu Quoc rouge)

(Organic vegetables / Bear's garlic / Phu Quoc pepper red)

Price : 23.00 €

   
  Llysiau gwanwyn wedi'u gwydro â garlleg arth wyllt
  (alergenau: wyau, llaeth, seleri)

Clams / pupur Ajowan / Maniguette

(Vernis / Ajowan / Poivre Maniguette)

(Clams / Ajowan / Maniguette pepper)

Price : 29.00 €

   
  Wedi'i friodi'n fân a'i grilio ar radell, gwead seleri a rhuddygl poeth.
  (alergenau: wyau, seleri, sulfite, molysgiaid)

Eog Crab / Cherbourg / pupur Likouala

(Tourteau / Saumon de Cherbourg / Poivre Likouala)

(Crab / Cherbourg salmon / Likouala pepper)

Price : 35.00 €

   
  Roedd cranc, afal a choriander yn cael ei weini ar eog organig wedi'i gadw
  (alergenau: Glwten, cramenogion, wyau, Fishes, soy, llaeth)

Pupur gwyrdd asbaragws / Tansy / Ishigaki hir.

(Asperge verte / Tanaisie /Poivre long d’Ishigaki.)

(Green asparagus / Tansy / Ishigaki long pepper.)

Price : 28.00 €

   
  Mae asbaragws mawr yn toddi ac afocado gyda tansi.
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Twrpad / Geranium Bourbon / Pupur Coch y Pysgotwr Coch

(Turbot / Geranium Bourbon / Poivre Voatsiperifery rouge)

(Turbot / Geranium Bourbon / Red Voatsiperifery Pepper)

Price : 44.00 €

   
  Ffeil parboiled wedi'i choginio, wedi'i gorchuddio â sglodion pys, lemwn wedi'i goginio.
  (alergenau: wyau, Fishes, llaeth)

Bara cig oen / pupur Morels / Gwyn Sarawak

( Ris d’agneau / Morilles / Poivre Sarawak blanc)

(Lamb sweetbread / Morels / White Sarawak pepper)

Price : 46.00 €

   
  Bara melys oen a mwy o ddynion wedi'u haddurno â menyn, ffa llydan a maip.
  (alergenau: wyau, llaeth)

Cig llo organig / gyda chrafangau rasel / pupur gwyn Penja

(Veau BIO / Couteaux / Poivre blanc Penja)

(Organic veal / with razor clams / Penja white pepper)

Price : 48.00 €

 
  Rack, bronnau ac iau o Mont Saint-Michel, gyda chregyn bylchog a rhydweli wedi'i falu.
  (alergenau: wyau, llaeth, molysgiaid)

Ein troli cawsiau aeddfed

(Notre chariot de fromages affinés)

(Our mature cheeses trolley)

Price : 15.00 €

 

Aeron pistasio / croen oren / Assam Iran

(Pistache d’Iran / Zestes d’orange / Baies d’Assam)

(Iranian pistachio / Orange zest / Assam berries)

Price : 19.00 €

   
  Hufenog, toddi, rhewllyd, "pistasio" mewn gwahanol ffurfiau.
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Aeron banana / Batak Lemon / Mintys

(Citron / Menthe Banane / Baies des Bataks)

(Lemon / Mint banana / Batak berries)

Price : 18.00 €

   
  Er bod ffresni, mintys lemwn gweadog o'n tai gwydr.
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Farnais / Ajowan / Pepper Maniguette

(Vernis / Ajowan / Poivre Maniguette)

(Varnish / Ajowan / Pepper Maniguette)

   
  Wedi'i friodi'n fân a'i grilio ar radell, gwead seleri a rhuddygl poeth.
  (alergenau: wyau, seleri, sulfite, molysgiaid)

Cacen / Eog Cherbourg / Pepper Likouala

(Tourteau / Saumon de Cherbourg / Poivre Likouala)

(Cake / Salmon Cherbourg / Pepper Likouala)

   
  Cig cranc, ac afal ar eog organig wedi'i gadw, nodyn o coriander Mai
  (alergenau: Glwten, cramenogion, wyau, Fishes, soy, llaeth)

Twrpad / Geranium Bourbon / Pupur Coch y Pysgotwr Coch

(Turbot / Geranium Bourbon / Poivre Voatsiperifery rouge)

(Turbot / Geranium Bourbon / Red Voatsiperifery Pepper)

   
  Ffeil parboiled wedi'i choginio, wedi'i gorchuddio â sglodion pys, lemwn wedi'i goginio.
  (alergenau: wyau, Fishes, llaeth)

Aeron banana / Batak Lemon / Mintys

(Citron / Menthe Banane / Baies des Bataks)

(Lemon / Mint banana / Batak berries)

   
  Er bod ffresni, mintys lemwn gweadog o'n tai gwydr.
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Cig llo organig / gyda chrafangau rasel / pupur gwyn Penja

(Veau BIO / Couteaux / Poivre blanc Penja)

(Organic veal / with razor clams / Penja white pepper)

 
  Rack, bronnau ac iau o Mont Saint-Michel, gyda chregyn bylchog a rhydweli wedi'i falu.
  (alergenau: wyau, llaeth, molysgiaid)

Aeron pistasio / croen oren / Assam Iran

(Pistache d’Iran / Zestes d’orange / Baies d’Assam)

(Iranian pistachio / Orange zest / Assam berries)

 
  Hufenog, toddi, rhewllyd, "pistasio" mewn gwahanol ffurfiau.
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Aeron letys Celtuce / Tagete Lemmonii / Sansho

(Laitue Celtuce / Tagete Lemmonii / Baies de Sansho)

(Lettuce Celtuce / Tagete Lemmonii / Sansho berries)

   
  Y mêr fel carpaccio gyda halen betys Chioggia.
  (alergenau: Glwten, llaeth, sulfite)

Llysiau organig / garlleg Bear / pupur pupur coch Qu Quoc

(Légumes BIO / Ail des ours / Poivre Phu Quoc rouge)

(Organic vegetables / Bear's garlic / Phu Quoc pepper red)

   
  Llysiau gwanwyn wedi'u gwydro â garlleg arth wyllt
  (alergenau: wyau, llaeth, seleri)

Pupur gwyrdd asbaragws / Tansy / Ishigaki hir.

(Asperge verte / Tanaisie /Poivre long d’Ishigaki.)

(Green asparagus / Tansy / Ishigaki long pepper.)

   
  Mae asbaragws mawr yn toddi ac afocado gyda tansi.
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Aeron pistasio / croen oren / Assam Iran

(Pistache d’Iran / Zestes d’orange / Baies d’Assam)

(Iranian pistachio / Orange zest / Assam berries)

 
  Hufenog, toddi, rhewllyd, "pistasio" mewn gwahanol ffurfiau.
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Y moron melfed gyda llaeth cnau coco.

(Le velouté de carottes au lait de coco.)

(The velvety carrot with coconut milk.)

Plât llysiau organig

(L’assiette de légumes BIO)

(The plate of organic vegetables)

Ffiled eog o Isigny gyda phys

(Le Filet de Saumon d’Isigny aux petit pois)

(Salmon fillet of Isigny with peas)

Ffiled cyw iâr a sglodion cartref yn Normandi

(Le Filet de volaille Normand et frites maison)

(Normandy fillet of chicken and homemade fries)

Cacen siocled melys fy mhlentyndod

(Moelleux au chocolat de mon enfance)

(Sweet chocolate cake of my childhood)

Hufen iâ a sorbets

(Glaces et Sorbets)

(Ice creams and sorbets)

Y Fwydlen Blasu hon yw ein cannwyll, ein catalydd. Newydd-deb syfrdanol, ffocws ein cymhelliant. Wedi'i gyfansoddi o 14 o nodiadau bydd y rhaniad hwn sydd â llai o ddarnau yn gwneud i chi ddarganfod fy holl sensitifrwydd ...

(Ce Menu dégustation est notre bougie, notre catalyseur. Etincelant de nouveauté, foyer de notre motivation. Composé de 14 notes cette partition à portion réduite vous fera découvrir toute ma sensibilité...)

(This Tasting Menu is our candle, our catalyst. Sparkling novelty, focus of our motivation. Composed of 14 notes this partition with reduced portion will make you discover all my sensitivity ...)

Price : 110.00 €

: Yn union fel y dŵr sy'n adfywio ei amgylchedd, y Ddewislen hon yw ein "ffynhonnell" o ysbrydoliaeth, yn sensitif ac yn greadigol ... ton o bleser ïodized. Wedi'i gyfansoddi o 6 pryd yn seiliedig ar fwyd môr, mae'n syfrdanu gyda'i ysgafnder.

(Tout comme l'eau qui régénère son environnement, ce Menu est notre "source" d'inspiration, à la fois sensible & créatif... Une vague de plaisir iodé. Composé de 6 plats à base de produits de la mer, il surprend par sa légèreté.)

(: Just like the water that regenerates its environment, this Menu is our "source" of inspiration, both sensitive and creative ... A wave of iodized pleasure. Composed of 6 dishes based on seafood, it surprises with its lightness.)

Price : 80.00 €

Fel y Ddaear, mae'r fwydlen hon fel gwreiddiau ein bwyd, yr un sy'n sicrhau sefydlogrwydd, sicrwydd pryd da sy'n gyfoethog yn ein profiad, ein gwybodaeth. Wedi'i gyfansoddi o 6 pryd gyda nodiadau daearol mae'n sicrhau pleser barus.

(A l'image de la Terre, ce menu est comme les racines de notre cuisine, celui qui assure la stabilité, l'assurance d'un bon repas riche de notre expérience, de notre savoir-faire... Composé de 6 plats aux notes terrestres il assure un plaisir gourmand.)

(Like the Earth, this menu is like the roots of our cuisine, the one that ensures stability, the assurance of a good meal rich in our experience, our know-how. Composed of 6 dishes with terrestrial notes it ensures a greedy pleasure.)

Price : 80.00 €

Y fwydlen llysieuol hon, fel yr awyr a anadlwn, yw ein hanadl deallusol ac artistig, ein gwynt o wybodaeth, awyr newydd bob amser wrth chwilio am deimlad dwfn ... Wedi'i gyfansoddi o 6 phryd, nid yw'n eithrio cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid, mae'n ysbrydoledig…

(Ce menu végétarien, tous comme l'air que l'on respire, est notre souffle intellectuel & artistique, il est notre vent de connaissance, un air nouveau toujours à la recherche de sensation profonde... Composé de 6 plats, il n’exclut pas les produits d’origine animale)

(This vegetarian menu, like the air we breathe, is our intellectual and artistic breath, it is our wind of knowledge, a new air always in search of deep sensation ... Composed of 6 dishes, it does not exclude products of animal origin, it is inspiring…)

Price : 70.00 €

Cyfuno'r holl symbolau hyn, fe'i bwriedir ar gyfer yr ieuengaf. Bydd prentisiaid blas ac anturiaethwyr blasau newydd, bwydlen y plant yn syfrdanu ac yn diddanu blaswyr blasau newydd, bwydlen i synnu a difyrru ei flasau.

(Fusion de tous ces symboles, il est destiné aux plus jeunes. Apprentis du goût et aventuriers de nouvelles saveurs, un menu pour surprendre et amuser ses papilles.)

(Fusion of all these symbols, it is intended for the youngest. Apprentices of taste and adventurers of new flavors, the children’s menu will surprise and amuse the taste buds.rers of new flavors, a menu to surprise and entertain his taste buds.)

Price : 25.00 €

Diolchiadau: i'n cydweithwyr, ...

(Remerciements : A nos collaborateurs, ...)

(Acknowledgments : To our collaborators, ...)

  At ein cyd-staff Hoffem ddiolch i holl aelodau adran bwyd a diod Cures Marines, y mae eu savoir-faire wedi dod â'r Epleque Belle yn ôl i'r Bwyty 1912. I'n partneriaid Er mwyn gwarantu bod ein bwyd yn ddigon da, mae wedi ei gyfansoddi â cynnyrch cysefin sy'n dod o gyflenwyr eithriadol. SOCODN: Normandy meat Ferme du Hardoin: cig llo organig o Mont Saint Michel Mr Delaunay: colomennod o Swistir Normandi Ferme de la Houssaye, Epaignes: foie gras L'Instant Fromage, Trouville-sur-Mer: caws Honfleur Marée: fishmonger Quesney Marée: fishmonger Gros Loulou: Cwch pysgota Trouville-sur-Mer Les Vergers Saint Eustache: greengrocers Pronatura: llysiau gwyrdd organig La Famille Patin: wyau organig Le Moulin du Gué Pierreux: saffrwm organig Normandi Michel Cluizel: siocled Perle de Gascogne: olewau Baume des Anges: darnau planhigion Epices Da: sbeisys Selectissime: sbeisys Terre Exotique: arbenigwr pupur

Cimwch glas o'n cawl tanc, llysiau gwanwyn a physgod cregyn

(Le Homard bleu sorti du vivier. Légumes de printemps et bouillon de crustacés)

(Blue lobster from our tank, spring vegetables and shellfish soup)

Price : 54.00 €

Fy unig Meunière yn fy ffordd i a risotto tatws

(La Sole meunière à ma façon et risotto de pomme de terre)

(My sole Meunière in my way and potato risotto)

Price : 39.00 €

Asen cig eidion wedi'i farinadu gan Peatad, wedi'i weini ar gyfer dau berson

(La côte de bœuf marinée au Whisky tourbé, servi pour deux personnes)

(Peatad Whiskey marinated beef rib, served for two people)

Price : 84.00 €

  Llysiau wedi'u stwffio, grefi cig gyda saws brown

Brenhines y traethau: A la carte neu menu ...

(Reine des plages : A la carte ou en menu...)

(Queen of beaches : A la carte or menu ...)

Price : 47.00 €

  Wedi'i weini am ginio a chinio / Gwnewch eich bwydlen yn y rhestr o brydau cyntaf, prif gyrsiau a phwdinau

Bara bara gyda llysiau, awgrym o aloe vera a lemonwellt

(La tartine de légumes, touche d’Aloe vera , Verveine citronnelle)

(Bread slice with vegetables, a hint of aloe vera and vervain lemongrass)

Price : 17.00 €

Foie gras terrine gyda chompot afalau

(Terrine de foie gras au naturel, compotée de pommes)

(Foie gras terrine with apple compote)

Price : 17.00 €

Cregyn bylchog Japan gyda choriander

(Les Palourdes Japonaise à la coriandre)

(Japanese clams with coriander)

Price : 17.00 €

Gweadau asbaragws gydag arugula

(Textures d’Asperges à la roquette)

(Asparagus textures with arugula)

Price : 17.00 €

Prydau cyntaf y dydd

(Entrée du jour au choix Starter of the day)

(First dishes of the day)

Price : 17.00 €

Adain sglefrio wedi'i photsio mewn te, a llysiau wedi'u grilio yn arddull Teppanyaki

(L’aile de Raie pochée dans un bouillon au thé et Teppanyaki de légumes)

(Tea-poached skate wing, and Teppanyaki-style grilled vegetables)

Price : 24.00 €

Cefn cyfam penfras, artisiogau a mandarin

(Le dos de cabillaud confit, artichauts et mandarine)

(Back of cod confit, artichokes and mandarin)

Price : 24.00 €

Brest cyw iâr organig Normand wedi'i rostio a tagliatelle dail garlleg gwyllt

(Le suprême de volaille Bio Normande rôtie et tagliatelles d’ail des ours)

(Roast organic Normandy chicken breast and wild garlic leaf tagliatelle)

Price : 24.00 €

Stêc rhaw gyda salad gwymon, a sglodion Ffrengig cartref.

(Le pavé de Rumsteack, salade d’algues et pommes frites maison.)

(Rump steak with, seaweed salad, and homemade french fries.)

Price : 24.00 €

Cyfrwy o gwningen gyda phys a moron

(Le rable de lapin, petit pois et carottes)

(Saddle of rabbit with peas and carrots)

Price : 24.00 €

Dysgl y dydd

(Plat du jour)

(Dish of the day)

Price : 24.00 €

Ein cacen mefus

(Le fraisier à notre façon)

(Our strawberry cake)

Tarten ffrwythau tymhorol

(Tarte aux fruits du moment)

(Seasonal fruit tart)

Price : 16.00 €

Salad ffrwythau ffres blasus

(Salade mille et une saveurs)

(Flavourful fresh fruit salad)

Price : 16.00 €

Sorbet dethol a hufen ia

(Sélection de glace et sorbet)

(Selection sorbet and ice cream)

Price : 16.00 €

Pwdin y dydd

(Dessert du jour)

(Dessert of the day)

Price : 16.00 €

Brechdan clwb wedi'i wneud i archebu - eog, clasurol, neu lysieuwr

(Le club sandwich fait minute : Saumon, classique ou végé)

(Club sandwich made-to-order - salmon, classic, or vegetarian)

Price : 17.00 €

  (alergenau: Glwten, wyau, mwstard)

Brechdan ham a chaws wedi'i dostio, gydag wyau dewisol neu gaws gafr

(Le Croque-Monsieur de mon enfance : Monsieur, Madame ou Chèvre)

(Toasted ham et cheese sandwich, with optional egg or goats’ cheese)

Price : 17.00 €

Byrgyr cig moch a cheddar wedi'i weini â sglodion Ffrengig a salad

(Le best gourmet burger : Bacon cheddar accompagné de frites maison et salade)

(Bacon and cheddar burger served with french fries et salad)

Price : 25.00 €

Plât o eog mwg wedi'i wneud â thŷ gyda phren ffawydd gennym ni

(L’Assiette de saumon fumé au bois de hêtre par nos soins)

(Plate of house-made smoked salmon with beech wood by us)

Price : 20.00 €

 
  (alergenau: Glwten, Fishes, llaeth)

Cawl pysgod traddodiadol o «Maison Saiter»

(La Traditionnelle soupe de poissons « Maison Saiter »)

(Traditional fish soup from « Maison Saiter »)

Price : 19.00 €

Salad Caesar - 17 € / 21 €

(La Caesar de Monsieur Cardini - 17 € / 21 €)

(Caesar salad - 17 € / 21 €)

La Trouvillaise: Pysgod cregyn a salad pysgod mwg - 19 € / 21 €

(La Trouvillaise : Fruits de mer et poisson fumé - 19 € / 21 €)

(La Trouvillaise : Shellfish and smoked fish salad - 19 € / 21 €)

Fegan: Llysiau organig gyda hadau - 18 € / 20 €

(La Vegan : Légumes bio et graines en tout genre - 18 € / 20 €)

(Vegan: Organic vegetables with seeds - 18 € / 20 €)

La Normande: Camembert, andouille de Vire ac afal - 20 € / 22 €

(La Normande : Camembert, andouille de Vire et pomme - 20 € / 22 €)

(La Normande : Camembert, andouille de Vire and apple - 20 € / 22 €)

Wystrys o Saint-Vaast-la-Hougue N ° 2 • 23 € / 35 € / 45 €

(Les Huîtres Saint-Vaast-la-Hougue N°2 • 23 € / 35 € / 45 €)

(Oysters from Saint-Vaast-la-Hougue N ° 2 • 23 € / 35 € / 45 €)

Wystrys o Côte de Nacre N ° 3 • 17 € / 26 € / 33 €

(Les Huîtres Côte de Nacre N°3 • 17 € / 26 € / 33 €)

(Oysters from Côte de Nacre N ° 3 • 17 € / 26 € / 33 €)

Dewislen y dydd

digwyddiad

problem cyfieithu?

Create issue

  Ystyr yr eiconau :
      Halal
      Kosher
      alcohol
      alergenau
      llysieuol
      figan
      diffibriliwr
      BIO
      cartref
      buwch
      Heb glwten
      ceffyl
      .
      Gall gynnwys cynhyrchion wedi'u rhewi
      moch

  Mae'r wybodaeth a gynhwysir ar y tudalennau gwe o eRESTAURANT NFC yn derbyn unrhyw gwmni Asiantaeth Delenate. Am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda i ymgynghori â'r telerau ac amodau ar ein Gwefan www.e-restaurantnfc.com

  I archebu bwrdd


Cliciwch i gadarnhau

  I archebu bwrdd

Yn ôl i'r brif dudalen

  I gymryd gorchymyn
Ydych chi am ei ganslo?

Ydych chi am ymgynghori ag ef?

  I gymryd gorchymyn


Ydw Ddim

  I gymryd gorchymyn
Gorchymyn newydd?