eRESTAURANT NFC

A oes angen mwy o wybodaeth?

  Cures Marines de Trouville
  Boulevard de la Cahotte 14360 Trouville-sur-Mer
  14360   14360 Trouville-sur-Mer

  Ffôn.   +33 2 31 14 26 00

  Restaurant

  E-bost:   h8232@accor.com

  Gwefan:   http://www.accorhotels.com/fr/hotel-8232-cures-marines-trouville-hotel-thalasso-spa-mgallery-collection/index.shtml

  taliad:
               

  Rhwydweithiau cymdeithasol:
 

1912 Bwyty - Cyflwyniad

1912 Bwyty - Cyflwyniad

I ddechrau: Byrbrydau bach blaswyr (sy'n gyffredin i bob fformiwla)

Byrbrydau bach blaswyr (sy'n gyffredin i bob fformiwla)

1912 Bwyty - Bwydlen A la carte, neu, Menu feu - 110 €

Bwydlen tân: Prydau cyntaf

Bwydlen tân: Y prydau

Bwydlen Dân: Ein troli cawsiau aeddfed

Bwydlen tân: Ein pwdinau

1912 Bwyty - Bwydlen ddŵr - 80 €

Bwydlen ddwr: Prydau cyntaf

Bwydlen ddŵr: Y prydau

Bwydlen ddŵr: Pwdinau

1912 Bwyty - Bwydlen Eart - 80 €

Dewislen y Ddaear: Y prydau

Dewislen y Ddaear: Pwdinau

1912 Bwyty - Bwydlen Awyr - 70 €

Bwydlen awyr: Prydau cyntaf

Bwydlen awyr: Prydau

Bwydlen awyr: Pwdinau

1912 Bwyty - 5ed Elfen (-14 oed) - 25 €

5ed Elémént - Prydau cyntaf

5ed elfen - Y prydau

5ed elfen - Pwdinau

1912 Bwyty: Ein hysbryd bwydlenni

1912 Bwyty, ysbryd ein bwydlen tân

1912 Bwyty, ysbryd ein bwydlen ddŵr

1912 Bwyty, ysbryd ein bwydlen ddaear

1912 Bwyty, ysbryd ein bwydlen awyr

1912 Bwyty, ysbryd ein 5ed elfen fwydlen

1912 Bwyty - Cydnabyddiaeth

1912 Bwyty - Cydnabyddiaeth

EPHEMER BRASSERIE

Prydau llofnod

Brenhines y traethau: A la carte neu ar y fwydlen 47 €

Brenhines y traethau: Prydau cyntaf

Brenhines y traethau: Prif gyrsiau

Brenhines y traethau: pwdinau Sebastien Gamot

Pleser ar y rhediad: Prif gyrsiau

Pleser wrth redeg: Salad maint M / L

Pleser wrth fynd - Iododin: darnau 6/9/12 ineodin

Yn 1912, ni fyddwch yn dod o hyd i brydau Llofnod, mae'n rhaid i mi ...

(Au 1912, vous ne trouverez pas de plats Signature, j’ai pour...)

  Yma yn 1912 ni fyddwch yn dod o hyd i brydau Llofnod, fel arfer rwy'n adnewyddu fy ryseitiau bob tymor. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi teithio i sawl rhanbarth a gwlad, gwlad, diwylliant lle roedd y dull coginio yn wahanol lle'r oedd y cynnyrch yn wahanol. Er enghraifft, nid yw cregyn bylchog Toyoura yn Japan yn cynnwys yr un blas na gwead ag y mae Trouville wedi ei bysgota ym mae'r Seine. Yma ym 1912, ni fyddwch yn dod o hyd i gig eidion Kobe na Gamberoni o Genoa ond yn wir oen Normanaidd a langoustines o'r fan hon. "Y cilomedrau, fi yw'r rhai sy'n eu gwneud, nid y cynhyrchion" Dim ond ychydig o gynhyrchion sydd heb gyfatebiaeth yn Normandi sydd wedi agor drws fy nghegin. Galluogodd fy nhaith o ddechrau gastronomaidd i mi ddarganfod ochr arall i'm coginio, perlysiau prin a phupurau…. O flynyddoedd i flynyddoedd, mae fy nghasgliad yn tyfu. Heddiw mae mwy na 80 o rywogaethau o aromatics yn addurno fy nhŷ gwydr ac mae 30 o fathau o goed pupur gwir a ffug yn mynd gyda fy nghynhyrchion bob dydd ... Felly pam pupur? Dyma yw'r cynnyrch sy'n fy nghyffwrdd fwyaf o bell ffordd. Fe wnes i ddarganfod hynny drwy baratoi bwydlen gyda blasau'r gaeaf. Ar yr adeg honno o'r flwyddyn, mae planhigion yn brin. Felly, i gogydd sy'n manteisio ar eu blasau, roedd yn rhaid i mi ddod o hyd i gynnyrch arall. Dyna sut y darganfyddais lawer o rinweddau pupur. Mae'n esblygu yn ôl ei bridd, a'i aeddfedrwydd. Fel y pedwar tymor, mae'n mynd o wyrdd ar gyfer y gwanwyn, coch yn yr haf, oren yn yr hydref i orffen weithiau weithiau du neu wyn fel y gaeaf. Mae hanes o'r fath yn natur ac mae dynolryw yn gwneud fy mhroffesiwn yr un mwyaf diffuant. J. THYRIOT

Pwdin siocled cyfan

(Le croc tout chocolat)

.

(Pour commencer, une dégustation de feuilles à chair…)

   
  Afr bresych / Sesame / aeron Sanctaidd o Chiloe
  (alergenau: wyau, llaeth, hadau sesame)

Blaswr blasus Camembert

(Canapé camembert)

 
  (alergenau: Glwten, Cnau daear, llaeth, cnau, sulfite)

Blaswr sawrus mecryll

(Canapé maquereau)

 
  (alergenau: Fishes)

Blaswr blasus o wˆ yn

(Canapé agneau)

   
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, cnau, sulfite)

Blaswr sawrus radish

(Canapé radis)

   
  (alergenau: Glwten, wyau, sulfite)

Bresych bresych blasus

(Amuse bouche choux rave)

 
  (alergenau: wyau, llaeth, hadau sesame)

Afr bresych / Sesame / aeron Sanctaidd o Chiloe

(Chou-Rave / Sésame / Baies sacrées de Chiloé)

  I ddechrau, blasu dail gyda chnawd ...
  (alergenau: wyau, llaeth, hadau sesame)

Aeron letys Celtuce / Tagete Lemmonii / Sansho

(Laitue Celtuce / Tagete Lemmonii / Baies de Sansho)

Price : 19.00 €

   
  Y mêr fel carpaccio gyda halen betys Chioggia.
  (alergenau: Glwten, llaeth, sulfite)

Llysiau organig / garlleg Bear / pupur pupur coch Qu Quoc

(Légumes BIO / Ail des ours / Poivre Phu Quoc rouge)

Price : 23.00 €

   
  Llysiau gwanwyn wedi'u gwydro â garlleg arth wyllt
  (alergenau: wyau, llaeth, seleri)

Clams / pupur Ajowan / Maniguette

(Vernis / Ajowan / Poivre Maniguette)

Price : 29.00 €

   
  Wedi'i friodi'n fân a'i grilio ar radell, gwead seleri a rhuddygl poeth.
  (alergenau: wyau, seleri, sulfite, molysgiaid)

Eog Crab / Cherbourg / pupur Likouala

(Tourteau / Saumon de Cherbourg / Poivre Likouala)

Price : 35.00 €

   
  Roedd cranc, afal a choriander yn cael ei weini ar eog organig wedi'i gadw
  (alergenau: Glwten, cramenogion, wyau, Fishes, soy, llaeth)

Pupur gwyrdd asbaragws / Tansy / Ishigaki hir.

(Asperge verte / Tanaisie /Poivre long d’Ishigaki.)

Price : 28.00 €

   
  Mae asbaragws mawr yn toddi ac afocado gyda tansi.
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Twrpad / Geranium Bourbon / Pupur Coch y Pysgotwr Coch

(Turbot / Geranium Bourbon / Poivre Voatsiperifery rouge)

Price : 44.00 €

   
  Ffeil parboiled wedi'i choginio, wedi'i gorchuddio â sglodion pys, lemwn wedi'i goginio.
  (alergenau: wyau, Fishes, llaeth)

Bara cig oen / pupur Morels / Gwyn Sarawak

( Ris d’agneau / Morilles / Poivre Sarawak blanc)

Price : 46.00 €

   
  Bara melys oen a mwy o ddynion wedi'u haddurno â menyn, ffa llydan a maip.
  (alergenau: wyau, llaeth)

Cig llo organig / gyda chrafangau rasel / pupur gwyn Penja

(Veau BIO / Couteaux / Poivre blanc Penja)

Price : 48.00 €

 
  Rack, bronnau ac iau o Mont Saint-Michel, gyda chregyn bylchog a rhydweli wedi'i falu.
  (alergenau: wyau, llaeth, molysgiaid)

Ein troli cawsiau aeddfed

(Notre chariot de fromages affinés)

Price : 15.00 €

 

Aeron pistasio / croen oren / Assam Iran

(Pistache d’Iran / Zestes d’orange / Baies d’Assam)

Price : 19.00 €

   
  Hufenog, toddi, rhewllyd, "pistasio" mewn gwahanol ffurfiau.
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Aeron banana / Batak Lemon / Mintys

(Citron / Menthe Banane / Baies des Bataks)

Price : 18.00 €

   
  Er bod ffresni, mintys lemwn gweadog o'n tai gwydr.
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Farnais / Ajowan / Pepper Maniguette

(Vernis / Ajowan / Poivre Maniguette)

   
  Wedi'i friodi'n fân a'i grilio ar radell, gwead seleri a rhuddygl poeth.
  (alergenau: wyau, seleri, sulfite, molysgiaid)

Cacen / Eog Cherbourg / Pepper Likouala

(Tourteau / Saumon de Cherbourg / Poivre Likouala)

   
  Cig cranc, ac afal ar eog organig wedi'i gadw, nodyn o coriander Mai
  (alergenau: Glwten, cramenogion, wyau, Fishes, soy, llaeth)

Twrpad / Geranium Bourbon / Pupur Coch y Pysgotwr Coch

(Turbot / Geranium Bourbon / Poivre Voatsiperifery rouge)

   
  Ffeil parboiled wedi'i choginio, wedi'i gorchuddio â sglodion pys, lemwn wedi'i goginio.
  (alergenau: wyau, Fishes, llaeth)

Aeron banana / Batak Lemon / Mintys

(Citron / Menthe Banane / Baies des Bataks)

   
  Er bod ffresni, mintys lemwn gweadog o'n tai gwydr.
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Cig llo organig / gyda chrafangau rasel / pupur gwyn Penja

(Veau BIO / Couteaux / Poivre blanc Penja)

 
  Rack, bronnau ac iau o Mont Saint-Michel, gyda chregyn bylchog a rhydweli wedi'i falu.
  (alergenau: wyau, llaeth, molysgiaid)

Aeron pistasio / croen oren / Assam Iran

(Pistache d’Iran / Zestes d’orange / Baies d’Assam)

 
  Hufenog, toddi, rhewllyd, "pistasio" mewn gwahanol ffurfiau.
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Aeron letys Celtuce / Tagete Lemmonii / Sansho

(Laitue Celtuce / Tagete Lemmonii / Baies de Sansho)

   
  Y mêr fel carpaccio gyda halen betys Chioggia.
  (alergenau: Glwten, llaeth, sulfite)

Llysiau organig / garlleg Bear / pupur pupur coch Qu Quoc

(Légumes BIO / Ail des ours / Poivre Phu Quoc rouge)

   
  Llysiau gwanwyn wedi'u gwydro â garlleg arth wyllt
  (alergenau: wyau, llaeth, seleri)

Pupur gwyrdd asbaragws / Tansy / Ishigaki hir.

(Asperge verte / Tanaisie /Poivre long d’Ishigaki.)

   
  Mae asbaragws mawr yn toddi ac afocado gyda tansi.
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Aeron pistasio / croen oren / Assam Iran

(Pistache d’Iran / Zestes d’orange / Baies d’Assam)

 
  Hufenog, toddi, rhewllyd, "pistasio" mewn gwahanol ffurfiau.
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Y moron melfed gyda llaeth cnau coco.

(Le velouté de carottes au lait de coco.)

Plât llysiau organig

(L’assiette de légumes BIO)

Ffiled eog o Isigny gyda phys

(Le Filet de Saumon d’Isigny aux petit pois)

Ffiled cyw iâr a sglodion cartref yn Normandi

(Le Filet de volaille Normand et frites maison)

Cacen siocled melys fy mhlentyndod

(Moelleux au chocolat de mon enfance)

Hufen iâ a sorbets

(Glaces et Sorbets)

Y Fwydlen Blasu hon yw ein cannwyll, ein catalydd. Newydd-deb syfrdanol, ffocws ein cymhelliant. Wedi'i gyfansoddi o 14 o nodiadau bydd y rhaniad hwn sydd â llai o ddarnau yn gwneud i chi ddarganfod fy holl sensitifrwydd ...

(Ce Menu dégustation est notre bougie, notre catalyseur. Etincelant de nouveauté, foyer de notre motivation. Composé de 14 notes cette partition à portion réduite vous fera découvrir toute ma sensibilité...)

Price : 110.00 €

: Yn union fel y dŵr sy'n adfywio ei amgylchedd, y Ddewislen hon yw ein "ffynhonnell" o ysbrydoliaeth, yn sensitif ac yn greadigol ... ton o bleser ïodized. Wedi'i gyfansoddi o 6 pryd yn seiliedig ar fwyd môr, mae'n syfrdanu gyda'i ysgafnder.

(Tout comme l'eau qui régénère son environnement, ce Menu est notre "source" d'inspiration, à la fois sensible & créatif... Une vague de plaisir iodé. Composé de 6 plats à base de produits de la mer, il surprend par sa légèreté.)

Price : 80.00 €

Fel y Ddaear, mae'r fwydlen hon fel gwreiddiau ein bwyd, yr un sy'n sicrhau sefydlogrwydd, sicrwydd pryd da sy'n gyfoethog yn ein profiad, ein gwybodaeth. Wedi'i gyfansoddi o 6 pryd gyda nodiadau daearol mae'n sicrhau pleser barus.

(A l'image de la Terre, ce menu est comme les racines de notre cuisine, celui qui assure la stabilité, l'assurance d'un bon repas riche de notre expérience, de notre savoir-faire... Composé de 6 plats aux notes terrestres il assure un plaisir gourmand.)

Price : 80.00 €

Y fwydlen llysieuol hon, fel yr awyr a anadlwn, yw ein hanadl deallusol ac artistig, ein gwynt o wybodaeth, awyr newydd bob amser wrth chwilio am deimlad dwfn ... Wedi'i gyfansoddi o 6 phryd, nid yw'n eithrio cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid, mae'n ysbrydoledig…

(Ce menu végétarien, tous comme l'air que l'on respire, est notre souffle intellectuel & artistique, il est notre vent de connaissance, un air nouveau toujours à la recherche de sensation profonde... Composé de 6 plats, il n’exclut pas les produits d’origine animale)

Price : 70.00 €

Cyfuno'r holl symbolau hyn, fe'i bwriedir ar gyfer yr ieuengaf. Bydd prentisiaid blas ac anturiaethwyr blasau newydd, bwydlen y plant yn syfrdanu ac yn diddanu blaswyr blasau newydd, bwydlen i synnu a difyrru ei flasau.

(Fusion de tous ces symboles, il est destiné aux plus jeunes. Apprentis du goût et aventuriers de nouvelles saveurs, un menu pour surprendre et amuser ses papilles.)

Price : 25.00 €

Diolchiadau: i'n cydweithwyr, ...

(Remerciements : A nos collaborateurs, ...)

  At ein cyd-staff Hoffem ddiolch i holl aelodau adran bwyd a diod Cures Marines, y mae eu savoir-faire wedi dod â'r Epleque Belle yn ôl i'r Bwyty 1912. I'n partneriaid Er mwyn gwarantu bod ein bwyd yn ddigon da, mae wedi ei gyfansoddi â cynnyrch cysefin sy'n dod o gyflenwyr eithriadol. SOCODN: Normandy meat Ferme du Hardoin: cig llo organig o Mont Saint Michel Mr Delaunay: colomennod o Swistir Normandi Ferme de la Houssaye, Epaignes: foie gras L'Instant Fromage, Trouville-sur-Mer: caws Honfleur Marée: fishmonger Quesney Marée: fishmonger Gros Loulou: Cwch pysgota Trouville-sur-Mer Les Vergers Saint Eustache: greengrocers Pronatura: llysiau gwyrdd organig La Famille Patin: wyau organig Le Moulin du Gué Pierreux: saffrwm organig Normandi Michel Cluizel: siocled Perle de Gascogne: olewau Baume des Anges: darnau planhigion Epices Da: sbeisys Selectissime: sbeisys Terre Exotique: arbenigwr pupur

Cimwch glas o'n cawl tanc, llysiau gwanwyn a physgod cregyn

(Le Homard bleu sorti du vivier. Légumes de printemps et bouillon de crustacés)

Price : 54.00 €

Fy unig Meunière yn fy ffordd i a risotto tatws

(La Sole meunière à ma façon et risotto de pomme de terre)

Price : 39.00 €

Asen cig eidion wedi'i farinadu gan Peatad, wedi'i weini ar gyfer dau berson

(La côte de bœuf marinée au Whisky tourbé, servi pour deux personnes)

Price : 84.00 €

  Llysiau wedi'u stwffio, grefi cig gyda saws brown

Brenhines y traethau: A la carte neu menu ...

(Reine des plages : A la carte ou en menu...)

Price : 47.00 €

  Wedi'i weini am ginio a chinio / Gwnewch eich bwydlen yn y rhestr o brydau cyntaf, prif gyrsiau a phwdinau

Bara bara gyda llysiau, awgrym o aloe vera a lemonwellt

(La tartine de légumes, touche d’Aloe vera , Verveine citronnelle)

Price : 17.00 €

Foie gras terrine gyda chompot afalau

(Terrine de foie gras au naturel, compotée de pommes)

Price : 17.00 €

Cregyn bylchog Japan gyda choriander

(Les Palourdes Japonaise à la coriandre)

Price : 17.00 €

Gweadau asbaragws gydag arugula

(Textures d’Asperges à la roquette)

Price : 17.00 €

Prydau cyntaf y dydd

(Entrée du jour au choix Starter of the day)

Price : 17.00 €

Adain sglefrio wedi'i photsio mewn te, a llysiau wedi'u grilio yn arddull Teppanyaki

(L’aile de Raie pochée dans un bouillon au thé et Teppanyaki de légumes)

Price : 24.00 €

Cefn cyfam penfras, artisiogau a mandarin

(Le dos de cabillaud confit, artichauts et mandarine)

Price : 24.00 €

Brest cyw iâr organig Normand wedi'i rostio a tagliatelle dail garlleg gwyllt

(Le suprême de volaille Bio Normande rôtie et tagliatelles d’ail des ours)

Price : 24.00 €

Stêc rhaw gyda salad gwymon, a sglodion Ffrengig cartref.

(Le pavé de Rumsteack, salade d’algues et pommes frites maison.)

Price : 24.00 €

Cyfrwy o gwningen gyda phys a moron

(Le rable de lapin, petit pois et carottes)

Price : 24.00 €

Dysgl y dydd

(Plat du jour)

Price : 24.00 €

Ein cacen mefus

(Le fraisier à notre façon)

Tarten ffrwythau tymhorol

(Tarte aux fruits du moment)

Price : 16.00 €

Salad ffrwythau ffres blasus

(Salade mille et une saveurs)

Price : 16.00 €

Sorbet dethol a hufen ia

(Sélection de glace et sorbet)

Price : 16.00 €

Pwdin y dydd

(Dessert du jour)

Price : 16.00 €

Brechdan clwb wedi'i wneud i archebu - eog, clasurol, neu lysieuwr

(Le club sandwich fait minute : Saumon, classique ou végé)

Price : 17.00 €

  (alergenau: Glwten, wyau, mwstard)

Brechdan ham a chaws wedi'i dostio, gydag wyau dewisol neu gaws gafr

(Le Croque-Monsieur de mon enfance : Monsieur, Madame ou Chèvre)

Price : 17.00 €

Byrgyr cig moch a cheddar wedi'i weini â sglodion Ffrengig a salad

(Le best gourmet burger : Bacon cheddar accompagné de frites maison et salade)

Price : 25.00 €

Plât o eog mwg wedi'i wneud â thŷ gyda phren ffawydd gennym ni

(L’Assiette de saumon fumé au bois de hêtre par nos soins)

Price : 20.00 €

 
  (alergenau: Glwten, Fishes, llaeth)

Cawl pysgod traddodiadol o «Maison Saiter»

(La Traditionnelle soupe de poissons « Maison Saiter »)

Price : 19.00 €

Salad Caesar - 17 € / 21 €

(La Caesar de Monsieur Cardini - 17 € / 21 €)

La Trouvillaise: Pysgod cregyn a salad pysgod mwg - 19 € / 21 €

(La Trouvillaise : Fruits de mer et poisson fumé - 19 € / 21 €)

Fegan: Llysiau organig gyda hadau - 18 € / 20 €

(La Vegan : Légumes bio et graines en tout genre - 18 € / 20 €)

La Normande: Camembert, andouille de Vire ac afal - 20 € / 22 €

(La Normande : Camembert, andouille de Vire et pomme - 20 € / 22 €)

Wystrys o Saint-Vaast-la-Hougue N ° 2 • 23 € / 35 € / 45 €

(Les Huîtres Saint-Vaast-la-Hougue N°2 • 23 € / 35 € / 45 €)

Wystrys o Côte de Nacre N ° 3 • 17 € / 26 € / 33 €

(Les Huîtres Côte de Nacre N°3 • 17 € / 26 € / 33 €)

Dewislen y dydd

digwyddiad

problem cyfieithu?

Create issue

  Ystyr yr eiconau :
      moch
      Halal
      Kosher
      alcohol
      alergenau
      llysieuol
      figan
      diffibriliwr
      BIO
      cartref
      buwch
      Heb glwten
      ceffyl
      .

  Mae'r wybodaeth a gynhwysir ar y tudalennau gwe o eRESTAURANT NFC yn derbyn unrhyw gwmni Asiantaeth Delenate. Am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda i ymgynghori â'r telerau ac amodau ar ein Gwefan www.e-restaurantnfc.com