e-RestaurantNFC

A oes angen mwy o wybodaeth?

  Le Cambronne
  6 rue de l'Héronnière
  44000   Nantes

  Ffôn.   +33 2 40 47 36 42

 

  E-bost:   contact@lecambronne-bistrotchic.fr

  Gwefan:   https://www.lecambronne-bistrotchic.fr/

  Rhwydweithiau cymdeithasol:
 

Mae ein holl brydau wedi'u gwneud gartref ...

Mae ein holl brydau wedi'u gwneud gartref

Ein bwydlen

Ein Tapas: Erbyn 3, 6 neu 9. Pris y darn

Y fwydlen: Ein cyntaf

Y fwydlen: Ein Carpaccios

Y fwydlen: Ein clasuron

Y fwydlen: Y prydau

Y fwydlen: Y pysgod

Y fwydlen: Ein gwestai a'n pasta

Ein melysion a'n danteithion

Ein melysion a'n danteithion

Ein cwpanau wedi'u rhewi

Bwydlen Cambronne

Dysgl gyntaf + prif gwrs + pwdin: 29,50 € / Pryd cyntaf + prif gwrs, neu, prif gwrs + pwdin: 25,50 €

Bwydlen Cambronne: Y prydau cyntaf

Bwydlen Cambronne: Y prydau

Dewislen Cambronne: Pwdinau

Bwydlen y farchnad: dydd Llun i ddydd Gwener, cinio yn unig, ac eithrio gwyliau.

Bwydlen y farchnad: Pryd cyntaf Daly

Bwydlen y farchnad: Dysgl Daly

Bwydlen y farchnad: Pwdin dyddiol

Bwydlen ar gyfer y rhai bach 9,50 €

Bwydlen ar gyfer y rhai bach: Y prydau

Bwydlen ar gyfer y rhai bach: Pwdinau

Bwydlen ar gyfer y rhai bach: Diodydd

Tarddiad cig

Tarddiad cig

Mae ein holl brydau wedi'u gwneud gartref

(Tous nos plats sont faits maison)

 
  - Mae ein holl brydau wedi'u gwneud gartref, wedi'u gwneud o gynhyrchion amrwd a ffres. - Gofynnwch am unrhyw alergenau rydych chi'n sensitif iddynt, trwy edrych ar fanylion y prydau. - Wrth baratoi ein prydau gallwn weithio yn y gegin gyda chynhwysion alergenig. Rydym yn eich hysbysu y gall ein paratoadau gynnwys olion anwirfoddol o alergenau.

Croffl Croque ham / Comté 18 mis / fromage frais

(Croque jambon truffe/comté 18 mois/fromage frais)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Glwten, llaeth)

Saws madarch cig eidion / shiitake / porcini

(Bœuf/shiitakés/sauce aux cèpes)

Price : 2.80 €

  (alergenau: llaeth)

Cregyn bylchog / butternut / gellygen

(Saint Jacques/butternut/poire)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Cnau daear, llaeth, molysgiaid)

Saws balotin / perlysiau dofednod

(Ballotine de volaille/sauce aux herbes)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Glwten, Cnau daear, soy, llaeth, hadau sesame)

Sesame a pistachio / afocado / llaeth tiwna

(Thon sésame et pistache/avocat/lait de tire)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Glwten, Fishes, Cnau daear, soy, llaeth, cnau, hadau sesame)

Byrgyr bach / cig eidion / coleslaw

(Mini burger/bœuf/coleslaw)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Glwten, wyau)

Tartare bar / sifys / perlau lemwn

(Tartare de bar/ciboulette/perle de citron)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Fishes)

Foie gras / condiment Mandarin / Gingerbread

(Foie gras/condiment mandarine/pain d’épices)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Afal / seleri wystrys / nain

(Huître/pomme granny/céleri)

Price : 2.80 €

  (alergenau: seleri, molysgiaid)

Bara melys a chregyn bylchog,

(Ris de veau et Saint Jacques,)

Price : 14.50 €

  Bara melys cig llo wedi'i frwysio, cregyn bylchog cregyn bylchog gyda chalch, gellyg a chnau menyn
  (alergenau: Glwten, cramenogion, llaeth)

Foie gras wedi'i gadw'n lled-gadwedig,

(Foie gras mi-cuit,)

Price : 14.00 €

  Ffigys wedi'u rhostio â rhosmari a siytni, bara sinsir
  (alergenau: Glwten, wyau)

Malwod a madarch porcini

(Escargots et cèpes,)

Price : 12.50 €

  Malwod a madarch pan-moriog gyda phersli, cig moch Colonnata, jeli balsamig gwyn
  (alergenau: Glwten, Cnau daear, llaeth, seleri, molysgiaid)

Y tiwna,

(Le Thon,)

Price : 11.50 €

  Tiwna byrbryd pistachio a sesame, afocado wedi'i farinadu, ffrwythau egsotig ac emwlsiwn llaeth teigr
  (alergenau: Glwten, Fishes, Cnau daear, soy, llaeth, cnau, hadau sesame)

Dofednod,

(La Volaille,)

Price : 9.50 €

  Pleidlais ddofednod gyda pherlysiau a choppa, wy soflieir, marmaled shiitake, cromesquis foie gras
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, soy, llaeth, hadau sesame)

1 plât yn cael ei gynnig

(1 seconde assiette offerte)

Carpaccio Nantais *

(Carpaccio Nantais*)

Price : 14.90 €

  Pesto, offeiriad Nantes a chnau pinwydd, cnoi
  (alergenau: Glwten, llaeth, cnau)

Carpaccio Monsieur Seguin *

(Carpaccio Monsieur Seguin*)

Price : 14.90 €

  Pesto, crasiodd gaws gafr, crac cnau, mesclun
  (alergenau: Glwten, llaeth, cnau)

Carpaccio Eidalaidd *

(Carpaccio à l’Italienne*)

Price : 14.90 €

  Pesto, parmesan, a confat tomatos, mesclun
  (alergenau: Glwten, llaeth, cnau)

Carpaccio Thai *

(Carpaccio Thaï*)

Price : 14.90 €

  Pesto, siytni pîn-afal, sesame rhost, sinsir wedi'i goginio
  (alergenau: Glwten, cnau, hadau sesame)

* Mae carpaccios yn cynnwys cig eidion amrwd a sglodion ffres cartref

(*Les carpaccios sont composés de viande de boeuf crue et accompagnés de frites fraîches maison )

  (alergenau: cnau)

Mae pob un o'n tartars yn cael eu paratoi o'ch blaen, er hwylustod i chi

(Tous nos tartares sont préparés devant vous, à votre convenance)

Tartar cig eidion Thai,

(Tartare de bœuf à la thaï, )

Price : 17.00 €

  Olew coriander, sinsir, soi a sesame, sglodion Ffrengig cartref, mesclun salad
  (alergenau: Glwten, soy, hadau sesame)

Tartar cig eidion Eidalaidd gyda chyllell,

(Tartare de boeuf italien au couteau,)

Price : 16.90 €

  Parws caws Parmesan, confit tomato, sglodion Ffrengig cartref, mesclun salad
  (alergenau: llaeth)

Tartare bar wystrys

(Tartare de bar aux huîtres)

Price : 21.00 €

  Wystrys, nionyn coch, sifys, wok llysiau
  (alergenau: Fishes, soy, hadau sesame)

Salad Ceasar

(Salade Caesar)

Price : 15.50 €

  Cyw iâr creisionllyd, tomato ceirios, caprau, afocado, grawnffrwyth a salad Rhufeinig
  (alergenau: Glwten, Fishes, llaeth)

Haciwrger llysieuol,

(Hamburger végétarien, )

Price : 14.50 €

 
  Bara sesame, stêc quinoa lemwn candied, sos coch Japan, afocado a coleslaw
  (alergenau: wyau, Cnau daear, soy, llaeth, hadau sesame)

Burger du Cambronne,

(Hamburger du Cambronne,)

Price : 17.90 €

  Bara sesame, cig eidion, coleslaw gyda basil, afocado, salad romaine a sir wasabi
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, hadau sesame)

Asid cig eidion,

(Côte de boeuf,)

Price : 23.50 €

  Fries Ffrengig cartref gyda saws béarnaise
  (alergenau: Glwten, wyau)

Bara melys cig llo wedi'i frwysio

(Ris de veau braisé,)

Price : 25.50 €

  Mêl a rhosmari, polenta, ysgewyll Romanesco a seiffon corn
  (alergenau: Glwten, Cnau daear, llaeth, sulfite)

Torri cig eidion,

(Le boeuf,)

Price : 25.50 €

  Duges afal, escalope foie gras, shiitakes, sudd garlleg du
  (alergenau: Glwten, sulfite)

Lomillo Iberia wedi'i grilio,

(Lomillo Ibérique grillé, )

Price : 19.50 €

  Saffar Arancini, wedi'i bobi â chorizo, ffa a ffenigl wedi'i farinadu
  (alergenau: Glwten, Cnau daear, llaeth, molysgiaid)

Hanner colomen o "Mesquer"

(Demi pigeon de « Mesquer »)

Price : 22.50 €

  Mewn tymheredd isel, afal wedi'i rostio bach, cromesquis foie gras, Shiitakes a gwsberis
  (alergenau: Glwten, Cnau daear)

Y Bar,

(Le Bar,)

Price : 21.50 €

  Bar mewn tymheredd isel a bedd, maki butternut a quinoa, emwlsiwn calch
  (alergenau: Glwten, Fishes, Cnau daear, llaeth)

Tiwna wedi'i hanner wedi'i goginio mewn briwsion bara sesame a nori,

(Thon mi-cuit en chapelure de sésame et nori,)

Price : 19.50 €

  Sboncen sbageti a shiitake, ffrwythau egsotig, ysgewyll Romanesco, emwlsiwn pupur Sichuan
  (alergenau: Glwten, Fishes, soy, llaeth, hadau sesame)

Lotte mewn tymheredd isel,

(Lotte en basse température,)

Price : 23.50 €

  Mwslin menyn, risotto seleri, afal mam-gu, corgimychiaid wedi'u ffrio
  (alergenau: Glwten, cramenogion, llaeth)

Saint Pierre,

(Saint Pierre,)

Price : 24.00 €

  Wafferi Sant Pedr, emwlsiwn llaeth almon, cnau castan candi a mwslin, artisiog Jerwsalem a choppa
  (alergenau: Fishes, llaeth)

Rholyn Cimwch,

(Lobster Roll,)

Price : 19.50 €

  Bara brioche, hanner cimwch, afal, afocado, saws coctel a ffrio cartref
  (alergenau: Glwten, cramenogion, wyau, Cnau daear)

Wok o gorgimychiaid a chyw iâr

(Wok de gambas et poulet)

Price : 17.50 €

  Soba nwdls gyda the gwyrdd, llysiau crensiog
  (alergenau: Glwten, cramenogion, wyau, Cnau daear, soy)

Risotto coquillettes gyda thryffl

(Coquillettes façon risotto à la truffe)

Price : 19.50 €

  Teilsen Ossau Iraty, wy perffaith, ham trwffl ac emwlsiwn trwffl
  (alergenau: wyau, Cnau daear, llaeth)

Risotto Saint Jacques

(Risotto de Saint Jacques)

Price : 23.00 €

  Cregyn bylchog wedi'u ffrio, risotto, emwlsiwn trwffl, shiitakes a moron babanod
  (alergenau: Cnau daear, llaeth, molysgiaid)

Dewis ein meistr caws

(Sélection de notre maître fromager)

Price : 8.50 €

  Ysgewyll ifanc Provencal
  (alergenau: Cnau daear, llaeth)

Symffoni sorbets *,

(Symphonie de sorbets *,)

Price : 8.50 €

  Beribot hibiscus, cyrens duon a sorbet afal, lemwn hufennog a tartar ffrwythau * Sorbets cartref a hufen iâ
  (alergenau: wyau)

Arddull piña baba,

(Piña façon baba,)

Price : 9.00 €

  Baba Rum, diplomydd fanila, marmaled oren, colada Siphon Piña a hufen iâ fanila *
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Calon siocled blewog yn llifo (10 munud),

(Moelleux chocolat coeur coulant (10min),)

Price : 9.00 €

  Nougatine gyda hufen iâ coco a fanila
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Ciwb siocled,

(Cube chocolat, )

Price : 9.00 €

  Siocled llaeth hufennog, marmaled mango, mousse a hufen iâ Dulcey *, llaeth wedi'i drwytho â sitrws
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Y Swarm,

(L’Essaim,)

Price : 9.00 €

  Sffêr Ewyn Mêl, Marmaled Pîn-afal, Bara Byr Diemwnt, Pîn-afal Victoria, Hufen Iâ Mêl *
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Lemon wedi cwympo o'i goeden,

(Citron tombé de son arbre,)

Price : 9.00 €

  Marmaled Bergamot, seiffon a lemwn hufennog, sorbet hibiscus a bergamot *
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Brioche tost Ffrengig (i'w rannu)

(Brioche façon pain perdu, (à partager) )

Price : 17.00 €

  Compote gellyg a chaseris, caramel a sorbet cyrens duon *
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Coffi Gourmet

(Café gourmand)

Price : 8.90 €

  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Cofee Gwyddelig

(Irish Cofee)

Price : 9.00 €

 
  (alergenau: wyau, llaeth)

Cwpan Llydaweg:

(Coupe Bretonne :)

Price : 8.00 €

  Sorbet afal 3 pêl *, grog, breton bara byr a coulis caramel menyn hallt * Sorbets a hufen iâ cartref
  (alergenau: Glwten, llaeth, cnau)

Cwpan pastai lemon:

(Coupe tarte au citron :)

Price : 8.00 €

  1 bêl sorbet lemwn *, 2 bêl sorbet hibiscus bergamot *, sudd lemwn hufennog, meringue * Sorbets a hufen iâ cartref
  (alergenau: llaeth)

Cwpan y Cyrnol

(Coupe Colonel)

Price : 8.00 €

  3 yn cipio sorbet lemwn melyn * a fodca * Sorbets cartref a hufen iâ
  (alergenau: wyau, llaeth, seleri)

Cwpan Mêl:

(Coupe Miel :)

Price : 8.00 €

  2 bêl hufen iâ mêl *, marmaled pîn-afal Victoria, 1 bêl hufen iâ fanila *, popgorn * Sorbets a hufen iâ cartref
  (alergenau: llaeth)

Dewis y fformiwla: Dysgl gyntaf + prif gwrs + pwdin: 29,50 € / Pryd cyntaf + prif gwrs, neu, prif gwrs + pwdin: 25,50 €

(Votre formule au choix : Entrée + plat + dessert : 29,50 € / Entrée + plat, ou, plat + dessert : 25,50 €)

Y tiwna,

(Le Thon,)

  Tiwna byrbryd pistachio a sesame / Afocado wedi'i farinadu / Ffrwythau egsotig / emwlsiwn llaeth Teigr
  (alergenau: Glwten, Fishes, Cnau daear, soy, llaeth, cnau, hadau sesame)

Foie gras fel nougat (Cyflenwad 2 €),

(Foie gras comme un nougat (Supp 2€),)

  Condiment Tangerine / Bara sinsir a phupur opalin o Timut
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Dofednod,

(La Volaille,)

  Pleidlais ddofednod gyda pherlysiau a choppa / wy Quail / marmaled Shiitake / Foie gras cromesquis
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, soy, llaeth, hadau sesame)

Cig eidion

(Le Bœuf)

  Palaton cig eidion Black Angus wedi'i grilio / saws Porcini / tatws Darphin / Mini shiitake ac Osso Iraty churros
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth)

Bron hanner hwyaden o "Alain François"

(Demi magret de canard de chez « Alain François »)

  Mewn dwy ffordd: Mousseline creision-ffrio a chreisionllyd / Moron gyda thiwberose oren / cervil gyda chnau daear, condiment oren
  (alergenau: Glwten, Cnau daear, llaeth)

Y Bar,

(Le Bar,)

  Bar mewn tymheredd isel a bedd / Maki gyda emwlsiwn butternut a quinoa / Lemon
  (alergenau: Glwten, Fishes, Cnau daear, llaeth)

Lemon wedi cwympo o'i goeden,

(Citron tombé de son arbre,)

  Marmaled Bergamot / Siphon a Lemon Hufennog / Hibiscus a Bergamot Sorbet *
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Y Swarm,

(L’Essaim,)

  Sffêr Sffêr Mêl / Marmaled Pîn-afal / Bara Byr Diemwnt / Pîn-afal Victoria / Hufen Iâ Mêl *
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Afal,

(La Pomme,)

  Diplomydd Caramel Menyn hallt / Mam-gu Afal Brunoise a Dill / Donut Afal / Sorbet Afal * a Grog
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Ymgynghorwch â'r llechi, neu'r staff.

(Consulter l’ardoise, ou le personnel.)

  Dysgl gyntaf + prif gwrs + pwdin: 17,50 € - Pryd cyntaf + prif gwrs, neu, prif gwrs + pwdin: 14,90 € - Prif gwrs + coffi gourmet: 17,50 €

Ymgynghorwch â'r llechi, neu'r staff.

(Consulter l’ardoise, ou le personnel.)

  Dysgl gyntaf + prif gwrs + pwdin: 17,50 € - Pryd cyntaf + prif gwrs, neu, prif gwrs + pwdin: 14,90 € - Prif gwrs + coffi gourmet: 17,50 €

Ymgynghorwch â'r llechi, neu'r staff.

(Consulter l’ardoise, ou le personnel.)

  Dysgl gyntaf + prif gwrs + pwdin: 17,50 € - Pryd cyntaf + prif gwrs, neu, prif gwrs + pwdin: 14,90 € - Prif gwrs + coffi gourmet: 17,50 €

Drioleg hambyrgers,

(Trilogie de hamburgers,)

  Stecen, caws, tomato, a sglodion cartref

Arwerthiant pysgod wedi'i rostio,

(Poisson de la criée rôti,)

  Mwslin tymhorol

Fondant siocled

(Fondant au chocolat)

Symffoni Sorbets

(Symphonie de sorbets)

Diodydd: Coke, sudd ffrwythau, lemonêd, surop dŵr

(Boissons : Coca, jus de fruits, limonade, sirop à l’eau)

Tarddiad cig:

(Origine des viandes :)

  - Tarddiad cigoedd - Carpaccios: rownd o lety, Ffrainc Ffiled cig eidion: Iseldiroedd Rib o gig eidion: Iwerddon Brest cyw iâr: Tartars Ffrainc: Aubrac, Ffrainc Bara melys: Ffrainc Duck breast: Challans (Ffrainc) Veal: Ffrainc

Dewislen y dydd

digwyddiad

problem cyfieithu?

Create issue

  Ystyr yr eiconau :
      Halal
      Kosher
      alcohol
      alergenau
      llysieuol
      figan
      diffibriliwr
      BIO
      cartref
      buwch
      Heb glwten
      ceffyl
      .
      Gall gynnwys cynhyrchion wedi'u rhewi
      moch

  Mae'r wybodaeth a gynhwysir ar y tudalennau gwe o eRESTAURANT NFC yn derbyn unrhyw gwmni Asiantaeth Delenate. Am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda i ymgynghori â'r telerau ac amodau ar ein Gwefan www.e-restaurantnfc.com