e-RestaurantNFC

A oes angen mwy o wybodaeth?

  Le Cambronne
  6 rue de l'Héronnière
  44000   Nantes

  Ffôn.   +33 2 40 47 36 42

 

  E-bost:   contact@lecambronne-bistrotchic.fr

  Gwefan:   https://www.lecambronne-bistrotchic.fr/

  Rhwydweithiau cymdeithasol:
 

Mae ein holl brydau wedi'u gwneud gartref ...

Mae ein holl brydau wedi'u gwneud gartref

Ein bwydlen

Ein Tapas: Erbyn 3, 6 neu 9. Pris y darn

Y fwydlen: Ein cyntaf

Y fwydlen: Ein Carpaccios

Y fwydlen: Ein clasuron

Y fwydlen: Y prydau

Y fwydlen: Y pysgod

Y fwydlen: Ein gwestai a'n pasta

Ein melysion a'n danteithion

Ein melysion a'n danteithion

Ein cwpanau wedi'u rhewi

Bwydlen Cambronne

Dysgl gyntaf + prif gwrs + pwdin: 29,50 € / Pryd cyntaf + prif gwrs, neu, prif gwrs + pwdin: 25,50 €

Bwydlen Cambronne: Y prydau cyntaf

Bwydlen Cambronne: Y prydau

Dewislen Cambronne: Pwdinau

Tarddiad cig

Tarddiad cig

Mae ein holl brydau wedi'u gwneud gartref

(Tous nos plats sont faits maison)

 
  - Mae ein holl brydau wedi'u gwneud gartref, wedi'u gwneud o gynhyrchion amrwd a ffres. - Gofynnwch am unrhyw alergenau rydych chi'n sensitif iddynt, trwy edrych ar fanylion y prydau. - Wrth baratoi ein prydau gallwn weithio yn y gegin gyda chynhwysion alergenig. Rydym yn eich hysbysu y gall ein paratoadau gynnwys olion anwirfoddol o alergenau.

Croffl Croque ham / Comté 18 mis / fromage frais

(Croque jambon truffe/comté 18 mois/fromage frais)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Glwten, llaeth)

Pîn-afal coch / te siffon eog / siffon

(Saumon gravelax/syphon thé rouge/mangue ananas)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Fishes, sulfite, molysgiaid)

Cig eidion / madarch / pecorino

(Boeuf / champignons / pecorino)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Glwten, soy, hadau sesame)

Gazpacho tomato / seiffon tarragon

(Gaspacho de tomate/syphon estragon)

Price : 2.80 €

Saws pysgod / dofednod / teriyaki

(Seiche/volaille/sauce teriyaki )

Price : 2.80 €

  (alergenau: soy, molysgiaid)

Tiwna gyda llysiau sesame / crunchy / llaeth teigr

(Thon aux sésames/légumes croquants/lait de tigre)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Glwten, Fishes, hadau sesame)

Cig eidion / pecorino byrger gyda thryle

(Mini burger boeuf / pecorino à la truffe)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear)

Tartare brecwast môr / crymbl mefus / basil

(Tartare de daurade/fraise/crumble basilic)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Fishes)

Hali-goginio foie gras / jeli mafon / sinsir

(Foie gras mi-cuit / gelée framboise / pain d’épices)

Price : 2.80 €

  (alergenau: Glwten, Cnau daear)

Lomillo ac octopws wedi'i grilio,

(Lomillo et poulpe grillé,)

Price : 12.50 €

  Blodyn zucchini wedi'i stwffio, morwyn tomato a chorizo
  (alergenau: Fishes, Cnau daear, soy, llaeth, molysgiaid)

Foie gras lled-gadwedig,

(Foie gras mi-cuit,)

Price : 13.00 €

  Siytni eirin gwlanog a ffenigl, crymbl bara sinsir, bara brioche
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, sulfite, Lupin)

Y tomato,

(La Tomate,)

Price : 11.50 €

  Burrata ac yn cyfaddawdu tomato, carpaccio o sorbet caws ffres a mafon
  (alergenau: Glwten, Cnau daear, llaeth, cnau)

Piquillos a physgod cregyn,

(Piquillos et seiches,)

Price : 11.00 €

  Cyw iâr sinsir wedi'i stwffio, tartar afocado a grawnffrwyth, saws Teriyaki
  (alergenau: molysgiaid)

Siarter eog Gravelax,

(Chartreuse de saumon gravelax,)

Price : 9.50 €

  Pîn-afal a mango, espuma Thai, trwyth ffrwythau coch
  (alergenau: Fishes)

1 plât yn cael ei gynnig

(1 seconde assiette offerte)

Carpaccio Nantais *

(Carpaccio Nantais*)

Price : 14.90 €

  Pesto, offeiriad Nantes a chnau pinwydd, cnoi
  (alergenau: Glwten, llaeth, cnau)

Carpaccio Monsieur Seguin *

(Carpaccio Monsieur Seguin*)

Price : 14.90 €

  Pesto, crasiodd gaws gafr, crac cnau, mesclun
  (alergenau: Glwten, llaeth, cnau)

Carpaccio Eidalaidd *

(Carpaccio à l’Italienne*)

Price : 14.90 €

  Pesto, parmesan, a confat tomatos, mesclun
  (alergenau: Glwten, llaeth, cnau)

Carpaccio Thai *

(Carpaccio Thaï*)

Price : 14.90 €

  Pesto, siytni pîn-afal, sesame rhost, sinsir wedi'i goginio
  (alergenau: Glwten, cnau, hadau sesame)

* Mae carpaccios yn cynnwys cig eidion amrwd a sglodion ffres cartref

(*Les carpaccios sont composés de viande de boeuf crue et accompagnés de frites fraîches maison )

  (alergenau: cnau)

Mae pob un o'n tartars yn cael eu paratoi o'ch blaen, er hwylustod i chi

(Tous nos tartares sont préparés devant vous, à votre convenance)

Tartar cig eidion Thai,

(Tartare de bœuf à la thaï, )

Price : 17.00 €

  Olew coriander, sinsir, soi a sesame, sglodion Ffrengig cartref, mesclun salad
  (alergenau: wyau, mwstard)

Tartar cig eidion Eidalaidd gyda chyllell,

(Tartare de boeuf italien au couteau,)

Price : 16.90 €

  Parws caws Parmesan, confit tomato, sglodion Ffrengig cartref, mesclun salad
  (alergenau: wyau, llaeth, mwstard)

Tartare brecwast môr gyda mefus

(Tartare de daurade à la fraise )

Price : 18.50 €

  Gostyngiad o gwmpas mefus, crymbl basil, wok llysiau
  (alergenau: Fishes, llaeth, mwstard)

Salad tiwna gyda sesame

(Salade de thon au sésame)

Price : 17.00 €

  Nwdls soba a llysiau crensiog, pistasio, llaeth teigr a segment oren
  (alergenau: Glwten, cramenogion, Fishes, Cnau daear, soy, cnau, hadau sesame)

Salad Ceasar

(Salade Caesar)

Price : 15.50 €

  Pleidlais dofednod, tomato ceirios, capers, afocado, grawnffrwyth a salad Rhufeinig
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, mwstard)

Rholyn cimychiaid,

(Lobster Roll,)

Price : 18.50 €

  Saws hanner cimwch, afal, afocado a choctel A sglodion cartref
  (alergenau: Glwten, cramenogion, wyau, Cnau daear, llaeth)

Burger du Cambronne,

(Hamburger du Cambronne,)

Price : 17.50 €

  Cyplysu bara tomato, pesto, pecorino gyda thryffl, tomato o'r hen ac arugula
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth)

Asid cig eidion,

(Côte de boeuf,)

Price : 23.50 €

  Fries Ffrengig cartref gyda saws béarnaise
  (alergenau: Glwten, wyau)

Pwdinau melys wedi'u cloriannu

(Ris de veau braisé,)

Price : 25.50 €

  Tatws dauphine, carpaccio cig llo gyda melon, sbigoglys sbigoglys ac asbaragws gwyrdd
  (alergenau: Glwten, wyau, sulfite)

Torri cig eidion,

(Le boeuf,)

Price : 25.50 €

  Duges afal, escalope foie gras, shiitakes, sudd garlleg du
  (alergenau: Glwten, sulfite)

Rack of lamb,

(Carré d'agneau,)

Price : 22.50 €

  Sudd gydag olew argan, tian llysiau wedi'i orchuddio â scamorza, Harissa melys, cig oen ffres gyda chwympen
  (alergenau: Glwten, Cnau daear, soy, sulfite)

Arddull tajine dofednod,

(La volaille façon tajine,)

Price : 18.50 €

  Goruchaf wedi'i stwffio â lemwn a mintys wedi'i goginio, bricyll, grawnwin a mêl, Quinoa ac wedi'i falu olewydd
  (alergenau: Cnau daear, cnau)

Tiwna wedi'i goginio yn y canol mewn briwsion bara mêl,

(Thon mi-cuit en chapelure mentholée, )

Price : 19.50 €

  Emwlsiwn calch, blodau courgette mewn tempura, manelloni mango a gwenith yr hydd
  (alergenau: Glwten, Fishes, llaeth)

Ffiled penfras,

(Dos de cabillaud,)

Price : 18.50 €

  Cannelloni wyntyll gyda saffrwm, cwinoa olewydd a mintys, ciwi ac afocado
  (alergenau: Fishes, soy)

Lotte mewn tymheredd isel,

(Lotte en basse température,)

Price : 22.50 €

  Emwlsiwn calch, tatws melys cyrens duon, moron a phys bach, bara mafon corolla
  (alergenau: wyau, Fishes, llaeth)

Y bouillabaisse,

(La Bouillabaisse,)

Price : 34.00 €

  Lotte, St Pierre, Redfish, cimwch Norwyaidd, ffenigl confit, rhwd a chroutons
  (alergenau: cramenogion, Fishes, llaeth, seleri, sulfite)

Wok o gorgimychiaid a chyw iâr

(Wok de gambas et poulet)

Price : 17.50 €

  Soba nwdls gyda the gwyrdd, llysiau crensiog
  (alergenau: Glwten, cramenogion, wyau, Cnau daear, soy)

Mae'n cwtogi ar risotto gyda thryffl

(Coquillettes façon risotto à la truffe)

Price : 19.50 €

  Teilsen o pecorino, wy perffaith, ham tryffl ac emwlsiwn tryffl
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth)

Ramen llysieuol,

(Ramen végétarien,)

Price : 12.50 €

  Tofu mwg, nwdls reis, winwnsyn wedi'i ffrio a llysiau crensiog
  (alergenau: Glwten, Cnau daear, soy, hadau sesame)

Dewis ein meistr caws

(Sélection de notre maître fromager)

Price : 8.50 €

  Ysgewyll ifanc Provencal
  (alergenau: Cnau daear, llaeth)

Symffoni sorbets,

(Symphonie de sorbets,)

Price : 8.50 €

  Sorbet lemon, bricyll a mango, lemwn lemwn a ffrwythau
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Coco,

(La Coco,)

Price : 9.00 €

  Hufen Iâ Siffon a Chocon, Crymbl a Chnau Cnau Crisp, Meringue
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Calon siocled blewog yn llifo (10 munud),

(Moelleux chocolat coeur coulant (10min),)

Price : 9.00 €

  Nougatine gyda hufen iâ coco a fanila
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Colli brioche,

(Brioche perdue,)

Price : 9.00 €

  Compot afal aur, hufen iâ caramel a saws caramel menyn wedi'i halltu
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Pompon Raspberry,

(Pompon de framboise,)

Price : 9.00 €

  Siffon siocled gwyn, mewnosod coulis mafon, hufen iâ siocled gwyn mafon
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau, seleri)

Avocado lemon,

(Citron Avocat, )

Price : 9.00 €

  Sffêr Diplomyddol Melyn Melyn, Mewnosod Yuzu Guacamole, Marmalêd a Sorbet Lemon
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Saint-Honoré i rannu,

(Saint-Honoré à partager,)

Price : 16.50 €

  Lemwn sffêr, bresych eirin gwlanog, bricyll hufennog a ffa tunka, eirin gwlanog caramel
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Coffi Gourmet

(Café gourmand)

Price : 8.90 €

  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Cofee Gwyddelig

(Irish Cofee)

Price : 9.00 €

 
  (alergenau: wyau, llaeth)

Cwpan Daquiri

(Coupe Daïquiri )

Price : 8.00 €

  (alergenau: wyau, llaeth)

Cwpan Roussillon

(Coupe Roussillon)

Price : 8.00 €

  (alergenau: wyau, llaeth)

Cwpan y Cyrnol

(Coupe Colonel)

Price : 8.00 €

  (alergenau: wyau, llaeth, seleri)

Cwpan ffrwythau coch

(Coupe Fruits rouges)

Price : 8.00 €

  (alergenau: wyau, llaeth)

Dewis y fformiwla: Dysgl gyntaf + prif gwrs + pwdin: 29,50 € / Pryd cyntaf + prif gwrs, neu, prif gwrs + pwdin: 25,50 €

(Votre formule au choix : Entrée + plat + dessert : 29,50 € / Entrée + plat, ou, plat + dessert : 25,50 €)

Marbled foie gras

(Marbré de foie gras)

  Jeli mafon / Bara sinsir / Coco nib tuile
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau, sulfite)

Chartreuse eog Gravelax

(Chartreuse de saumon gravelax)

  Pîn-afal a mango / espuma Thai / Trwyth aeron coch
  (alergenau: Glwten, wyau, Fishes, soy, llaeth, cnau)

Piquillo a physgod cyllyll

(Piquillos et seiches)

  Tartar Cyw Iâr / Afocado sinsir wedi'i stwffio a saws grawnffrwyth / Teriyaki
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, soy, llaeth, mwstard, molysgiaid)

Tiwna wedi'i goginio'n ganol mewn briwsion bara mintys

(Thon mi-cuit en chapelure mentholée)

  Blodau emwlsiwn gwyrddlas lemon / Courgette mewn tempura / mango Cannelloni a gwenith yr hydd
  (alergenau: Glwten, Fishes, llaeth)

Maki merfog môr gyda nori

(Maki de daurade au nori)

  Mousseline tatws melys gyda saws cyrens duon / Passion / tartar Basil a ffenigl confit
  (alergenau: Fishes, llaeth)

Cig eidion

(Le Bœuf)

  Cig Eidion Wedi'i stwffio â madarch a pecorino trwffl / tartar cig eidion / pupur artisiog / Gnocchi gyda confit tomato
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth)

Lemwn / afocado

(Citron/avocat)

  Sffêr diplomyddol lemwn melyn / Yuzu guacamole Mewnosod / marmaled lemwn / lemon Sorbet
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Rhwysg mafon

(Pompon de framboise)

  Siffon siocled gwyn / Llenwad coulis mafon / hufen iâ siocled gwyn mafon
  (alergenau: Glwten, wyau, Cnau daear, llaeth, cnau)

Addurn mefus

(Déclinaison de fraise)

  Sffêr ganache Yuzu / Marmaled mefus / jeli mefus / Hufen iâ Caws Mefus gwyn
  (alergenau: Glwten, wyau, llaeth, cnau)

Tarddiad cig:

(Origine des viandes :)

  - Tarddiad cigoedd - Carpaccios: rownd o lety, Ffrainc Ffiled cig eidion: Iseldiroedd Rib o gig eidion: Iwerddon Brest cyw iâr: Tartars Ffrainc: Aubrac, Ffrainc Bara melys: Ffrainc Duck breast: Challans (Ffrainc) Veal: Ffrainc

Dewislen y dydd

digwyddiad

problem cyfieithu?

Create issue

  Ystyr yr eiconau :
      moch
      Halal
      Kosher
      alcohol
      alergenau
      llysieuol
      figan
      diffibriliwr
      BIO
      cartref
      buwch
      Heb glwten
      ceffyl
      .

  Mae'r wybodaeth a gynhwysir ar y tudalennau gwe o eRESTAURANT NFC yn derbyn unrhyw gwmni Asiantaeth Delenate. Am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda i ymgynghori â'r telerau ac amodau ar ein Gwefan www.e-restaurantnfc.com